Onyasai

Onyasai

This restaurant chain serve Shabu shabu. Shabu shabu is a Japanese dish eat sliced beef…

Marugame Seimen

Marugame Seimen

This restaurant chain is famous with Sanuki Udon. Sanuki region is famous with Udon. it…

Tenya

Tenya

This Restaurant chain is one of the famous chain with Tendon(Tenpura donburi). Tendon is Tenpura…

  • 1
  • 2