Karaoke no Tetsujin

Karaoke no Tetsujin

one of the famous Karaoke chain in Tokyo. you can enjoy various rooms. you can…

Big Echo

Big Echo

one of the biggest karaoke box chain in Japan. you can find various songs in…